Dukh Ke Badri - Chamku Lyrics


Dukh Ke Badri

Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Sukh Ke Kheti Lehraayi Ho..
Sukh Ke Kheti Lehraayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..

Bag Bageecha Taal Talayya..
Bag Bageecha Taal Talayya
Hariyali Ke Sang Muskaaye Ho

Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..

Ghar Ghar Goonji Prem Bhansi…
Ghar Ghar Goonji Prem Bhansi
Roop Badal Ke Krishna Aaaye Ho…

Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Sukh Ke Kheti Lehraayi Ho..
Sukh Ke Kheti Lehraayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..
Dukh Ke Badri Ab Chhat Jaayi Ho..

4 Comments