Banna Banna - E Bandana Lyrics


Banna Banna

banna banna helu banna, ninnallide bannada kavana banawa nachisade
hattira barade kaisade
nanna kanna, nanna kanna niserade premada aatada ritiya torisade
aa romiyo pritiya meiisade

tu hudugi kai hididara tutiyerdu adarutide
manasina aas tilusivoo aase ninnetane jivan o vayase
patehuduga priti telesalu bhiya padade kaiyya hidida
nadukedu nanu hedaridanu, nanna bittu nodu dalli karagedenu
banna banna helu banna, ninnallide bannada kavana balawa nachisade
aa romiyo pritiya midisade

kunehuduga muru janamakoo baisevanoo evanolava
hrudayavananu keltiduwe modi priti avanege ee hoowe
lucky hudugi maatu ati ati ansidaru baluchalwoo
olavina jodioo parasivanodi nanga par harsuwa pratikshanvoo
nanna kanna, nanna kanna niselade premada aatada ritiya torisade
aa romiyo pritiya medisade
banna banna helu banna, ninnallide bannada kavana banawa nachisade
hattira barade kaisade

4 Comments