Miss you Daddy

Hare Mukunda Devotional-lyrics

Neeraja Dala Nayana - Hare Mukunda Devotional-lyrics


Neeraja Dala Nayana

Neeraja dala nayana..............(2)
nandha nandha nandhana
neeraja dala nayana............
nandha nandhana
neela megha varnna....sree krishnaaaa.....
neeraja dala nayana............ nayanaaaaaaaaa.....
maara kodi sundharanga jara chora (2)
neeradha yamuna theera vihara....(2)
hare gopala ....neeraja dala nayana............
nandha nandha nandhana
neela megha varnna....sree krishnaaaa....
neeraja dala nayana............ nayanaaaaaaaaa......

peedhampara dhara vamsheedhara(2)
peedhamabhutha vara vanamaala dhaara
vaasudeva devanaadha naadha roopa..(2)
thaapasa karuna maanasa vaasa...(2)
hare gopala..........neeraja dala nayana............
nandha nandhana
neela megha varnna....sree krishanaaaa.....
neeraja dala nayana............ nayanaaaaaaaaa...

3 Comments