Madhuram Madhuram - Brahmotsavam Lyrics


Madhuram Madhuram

Adharam madhuram vadhanam madhuram
Nayanam madhuram hasitham madhuram
Hrudhayam madhuram gamanam madhuram
Madhuradhi pathe rakilam madhuram
Madhuram madhuram madhuram madhuram

Adharam madhuram vadhanam madhuram
Nayanam madhuram hasitham madhuram
Hrudayam madhuram gamanam madhuram
Madhuradhi pathe rakhilam madhuram
Madhuram madhuram madhuram madhuram

Vachanam madhuram charitham madhuram
Vasanam madhuram valitham madhuram
Charitham madhuram bramitham madhuram
Madhuradhi pathe rakhilam madhuram
Madhuram madhuram akhilam madhuram
Madhuram madhuram akhilam madhuram

4 Comments