Miss you Daddy

Siva Sankari - Jagadeka Veeruni Katha Lyrics


Siva Sankari

aa...aa...aa..aaaa.aaa
sivasankari
sivasankari sivaananda lahari sivasankari
sivaananda lahari sivasankari
sivaananda lahari sivasankari

chandra kalaadhari eesvari aaa
chandra kalaadhari eesvari
karunaamrutamunu kuriyajEyumaa
manasu karugagaa mahima choopavaa deenapaalanamu sEyavE
sivasankari sivaananda lahari sivasankari
sivasankari sivaananda lahari sivaananda lahari sivasankari
sivasankari sivaananda lahari sivasankari
sivasankari sivaananda lahari sivasankari

chandra kalaadhari eesvari
ririsanidanisa mapadanisa danisa danisadanisa
chandra kalaadhari eesvari
niri sanipamadaa rigapaa
riri nisa rimapadaa mapaniri nisadapa
chandra kalaadhari eesvari
danisa mapadanisa sarigama rimapani danisa
mapaniri sarinisa danipa mapanisari risarigaa nanee
pani panimapa gama pani panimapa gama
ganisaa sarimapanidaanisa sarimapanidaanisa sarimapanidaanisa
chandra kalaadhari eesvari
chandra kalaadhari eesvari
aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa..aa
sivasankari aaa
sivasankari
tOm tOm tOm diritOm diritOm diritOm diritOm tritriyana daritOm
diriditOm diriditOm diriditOm paariyaana
diri diritOm tOm diridiritOm tOm tOm diridiritOm diridiritOm diridiri taka diritOm
diri diri diri diri diri diri naandiri diri diri diri diri diri diri naandiri diri
diri diritOm diri diri naandiri diri diri diri diritOm
nininininini daninidaninini pasasanigasadasanini niriri sariri saninani
sagaga ridaganisa sanini sani
nisasa nisasa nida danini danini dapa
riri dada daganini riridada dagariri dagariri riridada hanigini gadadada
reerireeri ninini reeriri ninini gaagagaga ninini reereereedamaa
rimani danisa nanisa mapamareegaa
sarigapa mapamama sarigapa panimapa sarigapa panimapasarimapa panimapamapamapanidada
mapamapanidadamapamapanidadamagamagadaneesa magamagadaneesamagamagadaneesamamama
sasasa gagana ninini sasasa ririri sari sani saa aaaa
sivasankari

1 Comments