Raaga Sudharasa - Missamma Old Lyrics


Raaga Sudharasa

raaga sudhaaraSaa paanamu jEsi raajillavE O manasaa
raaga sudhaaraSa raaga sudhaaraSaa paanamu jEsi raajillavE O manasaa

yaaga yOga tyaagaa bhOga phaala mOsangE
yaaga yOga tyaagaa bhOga phaala mOsangE
sadaaSiva mayaamagu naadOmkara swara
sadaaSiva mayaamagu naadOmkara swara
vidulu jeevanmuuktu lani tyaagaraaju teliyu
vidulu jeevanmuuktu lani tyaagaraaju teliyu

3 Comments