Money Lyrics

Bhadram Be Careful - Money Lyrics


Bhadram Be Careful

bhadram be careful brotheru bhartaga maaraku bacheloru
shaadi maaTE oddu guru solo brathukE so betteru
aaliki meLLO muLLEsaanani aanandinchE magavaaru
aa taaDE tama uritaaDannadi aalOchinchaka cheDataaru
moguDayyE muhoortamE mogaaDi sukhaala mugimpu chapter

vanTakani wife endukuraa hotelLE chaalu
vanTikani okaTaa renDaa angaDi andaalu
kOtiki undaa kODiki undaa ee peLLaachaaram
janTalu kaTTE jantuvuleragavu wedding viDDooram
enduku manakii grahachaaram

chachchi cheDi day and night chaakiri chEstaavu
techchinadi darling deyyam chEtilo pOstaavu
beeDi kOsam biiwii mundu dEhi anTaavu
gaaDini daaTani gaanuga yaddai bratikEm chEstaavu
bonded baanisavavutaavu

4 Comments