Raktha Charitra Lyrics

Thudilenidhi - Raktha Charitra Lyrics


Thudilenidhi

Rakta Siktha Varnamaina Tara Tarala Rakta Charithra
Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta
Aadi Patya Poru Korake Saagutunna Rakta Charithra
Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta
Tudilenidhe Ee Samaram, Tellavarithe Chaavu Bhayam
Batikendukane Ee Ranam, Venakalane O Sainyam
(Ide Ee Nati Mahaabharatam) - 2
Rakta Siktha Varnamaina Tara Tarala Rakta Charithra
Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta
Charitha Hasta Ooru Chivara
Manishi Migaladanna Rakta Charithra
Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta

Manditho Maarbalam Tho Konasaage Porey Idhi
Sandito Pani Ledane Chirakala Ranamey Idhi
Enduku Modalaindaney Prasnasaley Raadey Mari
(Ide Ee Nati Mahaabharatam) - 2
Rakta Siktha Varnamaina Tara Tarala Rakta Charithra
Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta
Aadi Patya Poru Korake Saagutunna Rakta Charithra
Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta

Bharatam Lo Keechaka Parvanne Talapistadhi
Satruvu Chavannade Mukhyamani Antadi
Daniki Maarana Homam Cheyyadnike Unnadi
(Ide Ee Nati Mahaabharatam) - 2
Rakta Siktha Varnamaina Tara Tarala Rakta Charithra
Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta
Aadi Patya Poru Korake Saagutunna Rakta Charithra
Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta Rakta
Tudilenidhe Ee Samaram, Telavarithe Chaavu Bhayam
Batikendukane Ee Ranam, Venakalane O Sainyam
Yuddaniki Anavasaram, Tappevaridane Vishayam
Kaaranam Edaina Lakshyam, Gelavatam Pradhanam

5 Comments