Meghave Meghave Lyrics

Nin Tutige Ondsala - Meghave Meghave Lyrics


Nin Tutige Ondsala

kaledode na, karghode na,yeno itu ee dina
neen tuttige ondsalla jai, aa sihian sal kude
neen kannige yed sala jai, nanna ondsala nod bide
tyalavide na, galvide na, hego raji aade na
neen tutige ondsala jai, neen jothge sar sake sai
neen kannige yaradasala jai, chitra bardade hrudayada sai

ninna kennya guliyalli, bidde nanu yatti hidi komale
keruberala tudiyali, muttidara saku nanu shantle
gatti mansu madi bide, gatti mele tartinee
yede tatti heluvelu priti andre neenu
surise meghawe homale
neen tutige ondsala jai, neen jothge sar sake sai
neen kannige yardasala jai, chitra baryada hrudayada sai

nuppu tindre, neeru kudi, hanta illa heyrudari sarisari
hottu tindre hogi bidi, hanta illa helidari eshtu sari
kottu ninna kaiwara, ninu kallagoda
kattu pado kattiyado, inusalige needu
soriche meghawe, jemale
neen tuttige ondsalla jai, aa sihian sal kude
neen kannige yed sala jai, nanna ondsala nod bide

3 Comments