Miss you Daddy

Moggina Manasu Lyrics

Moggina Mansali (Sad) - Moggina Manasu Lyrics


Moggina Mansali (Sad)

moggina mansali oho oho oho, gondala dalegalakadana
aaseya bale ane oho hoho, silukide mokkhinna kathala
yek yenunta omme bede yenunta, holgolge talmisuda
mukttaguwa, munna chipanlira, hunny ante vaidaduda
hoowaguwa, munna haraduwa, humbal ke talyodaruta
moggina mansali oho oho, gondala dalegalakadana

summanire yenu yad bharvu, munnadittare heche aatankoo
santoshku yenu kadiwadoo, mattalloo yaku barimaunavu
virugaliya madhy baillalliro, mardente vai daduta
hoowaguwa, munna haraduwa, humbal ke talyodaruda
moggina mansali oho oho, gondala dalegalakadana
aaseya bale ane oho hoho, silukide mokkhinna kathala

kanmuchhalu bari karmuduwa, kanbittare yella barigojalu
allolavu bari kallolavu, mandallila bari sulgalioo
sawr vaguwa munna kordalliwo, dhavniyente vardaduta
hoowaguwa, munna haraduwa, humbal ke tanyodaruda
aaseya bale ane oho hoho, silukide mokkhinna kathala

4 Comments